تاریخ امروز :جولای 10, 2020

قوانین و مقررات اسکناس

اینجانب به عنوان کاربر سرویس اسکناس (تحت مالکیت شرکت گسترش تجارت الکترونیک نیک‌آتی) با پذیرش این قوانین در واقع اقرار مینمایم که :

۱. با آگاهی و اختیار کامل ، اطلاعات هویتی خود را در اختیار سرویس اسکناس (اپلیکیشن و وبسایت اسکناس به آدرس skenas.app) قرار داده و اقدام به معامله و انجام تراکنش مالی در این سرویس مینمایم.

۲. تمام اطلاعات هویتی خود را به درستی به مجموعه‌ی اسکناس اعلام نموده و مسئولیت هرگونه ایراد ، مشکل ، مغایرت و… را شخصاً بصورت تمام و کمال میپذیرم.

۳. تنها و تنها شخصِ خودم با دسترسی به اطلاعات بانکی خود اقدام به معامله و انجام تراکنش بانکی در سرویس اسکناس اقدام نموده و این امکان و اطلاعات را در اختیار هیچ شخص دیگری قرار نداده و نخواهم داد